Brood & Spelen
 

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussen schoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussen schoolse opvang. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de school specifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is.
Wilt u meer weten over Brood & Spelen kijk dan eens op
www.broodspelen.nl

Inschrijven
Als u uw kind wilt inschrijven voor de TSO gaat u naar www. broodspelen.nl -direct inschrijven en voor een mutatie en beëindiging van de TSO stuurt u een mail naar administratie@broodspelen.nl.
Of klik op deze link.

Veranderingen
Om adreswijzigingen, of wijzigingen in de dagen dat uw kind overblijft door te geven, kunt u naar ons mailen op halverwege@broodspelen.nl. Eenmalige wijzigingen hierin (zoals het overblijven op een andere dag dan normaal), kunnen via overblijfkaarten kenbaar gemaakt worden. De overblijfkaarten kunt in de brievenbus van Brood & Spelen op de school plaatsen.

Contactpersoon
De contactpersoon voor de TSO op onze school is de overblijfcoördinator: Paula Gijzen, bereikbaar op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00-15.00 op telnr.: 06 - 388 24 133 of via mail: halverwege@broodspelen.nl