Brood & Spelen
 

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.

Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.
De exacte afspraken over het overblijven op

onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is.
Wilt
u meer weten over Brood & Spelen kijk dan eens op
www.broodspelen.nl

Inschrijven
Voor het inschrijven kunt gebruik maken van het inschrijf formulier welke u in de bak voor in de centrale hal kunt vinden of regel dit online. via deze link.

Veranderingen
Om adreswijzigingen, of wijzigingen in de dagen die uw kind overblijft door te geven kunt u gebruik maken van ons mutatieformulier. Eenmalige wijzigingen hierin (zoals het overblijven op een andere dag dan normaal), kunnen via overblijfkaarten kenbaar gemaakt worden welke u in de brievenbus van Brood & Spelen op de school kan plaatsen.

Contactpersoon
De contactpersoon voor de TSO op onze school is de overblijfcoördinator: Christine Salt-Bosch, bereikbaar op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00-15.00 op telnr : 06 - 388 24 133 of via mail: halverwege@broodspelen.nl

Klik hier voor het School Overblijf Plan