CBS HalverwegeTussen Amsterdam en Haarlem ligt het groene dorp Halfweg. En daar ligt onze Christelijke basisschool Halverwege: een school met circa 120 leerlingen en een enthousiast team. Vanuit onze identiteit besteden wij veel zorg en aandacht aan normen en waarden. Wij vinden het belangrijk dit uit te dragen en dat kunt u zien en merken aan de communicatie en sfeer op school. CBS Halverwege vindt het bieden van zorg op maat essentieel; dit blijkt uit onze missie en visie.

CBS Halverwege is continu bezig met het ontwerpen en verzorgen van goed en aantrekkelijk onderwijs, zodat kinderen vanuit betrokkenheid en met verantwoordelijkheid betere prestaties leveren. Dit geldt zowel voor het cognitieve vlak alsmede voor de sociale vaardigheden.
Want… geen kind is hetzelfde; geen leerling leert op dezelfde wijze; ieder kind is uniek!

Op onze school maken wij gebruik van dag- en weektaken, een planbord en hoeken waarin kinderen zelfstandig leren. Er is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar binnen de school. Ook hanteren wij schoolbreed dezelfde organisatorische afspraken en maken wij gebruik van de Kanjertraining in alle groepen. Door intensieve samenwerking tussen de verschillende leerkrachten, worden ieders kwaliteiten ingezet. Er zijn creatieve middagen waarop klassendoorbroken gewerkt wordt. Daarnaast staat ICT vanaf schooljaar 2016-2017 vast op het weekrooster, om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst.

In onderstaande filmpjes ziet u voorbeelden van hoe ICT-onderwijs bij ons wordt vormgegeven:


Digitale prentenboeken in groep 1-2: 

Het magische kinderfeestje"


Thema "Circus"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICT-week in groep 3-4: 


Digitaal prentenboek in groep 3-4: