Aanmeldings- en inschrijfprocedure Jozefschool en CBS Halverwege.


Deze aanmeldings- en inschrijfprocedure is geldig vanaf 15 maart 2017

Indien u voor een van beide scholen kiest, volgt hieronder onze procedure:
● U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier bij de school op te vragen en deze in te sturen.
● U kunt hier echter nog geen plaatsingsrechten aan ontlenen.
● Uw kind is dus nog niet ingeschreven maar aangemeld .
● In januari en in juli, zal de school bepalen hoeveel leerlingen aangenomen kunnen worden.

Volgorde bij plaatsing van leerlingen:
  1. Zij die reeds een broertje of zusje op de school hebben.
  2. Kinderen uit Halfweg
  3. Kinderen uit Zwanenburg en kinderen woonachtig aan de Osdorperweg
  4. Overig

6 maanden voorafgaande aan de startdatum zal de school u informeren:

                          ● òf uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden.

                             en gevraagd wordt

                          ● of u uw aanmelding definitief wilt maken door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier,
                              welke u wordt toegestuurd, te retourneren.

Indien uw kind niet geplaatst wordt zullen wij via de mail vragen of u uw kind toch op de wachtlijst wilt plaatsen.

Wanneer er vervolgens een plaats vrijkomt, wordt u gebeld of u alsnog prijs stelt op plaatsing van uw kind.