Schoolstraat 5
1165 HB Halfweg
Tel. 020-4975391
directie.halverwege@jl.nu